Εκδήλωση του Τμήματος Περιβάλλοντος για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος με θέμα «Πρόληψη της πλαστικής ρύπανσης» και παρουσίαση του υπό εξέλιξη έργου «Χωριστή συλλογή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά»

Με επιτυχία και σημαντική συμμετοχή Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Βουλευτών, Δημάρχων και εκπροσώπων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλων φορέων το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποίησε στις 6 Ιουνίου 2023, εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, που φέτος εορτάζεται για 50η φορά.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εγκαινίασε τη μια από τις τέσσερις Ρυμουλκούμενες Κινητές Μονάδες Συλλογής Επικινδύνων Οικιακών Αποβλήτων, οι οποίες αποτελούν κύρια δράση του Έργου «Χωριστή συλλογή και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά», που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Νορβηγίας για το συνολικό ποσό των €500.000, μέχρι τον Απρίλιο του 2024. Οι μονάδες με ειδικούς ενσωματωμένους κάδους θα συνεισφέρουν στην εκτροπή των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων σε Συστήματα Συλλογικής Διαχείρισης, σε αδειοδοτημένους φορείς και θα ενισχύσει τα Πράσινα Σημεία.
Ακολούθησαν καλωσόρισμα από τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Δρ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου, καθώς και χαιρετισμοί από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Περιβάλλοντος, κ. Πέτρος Ξενοφώντος, και την Επίτροπο Περιβάλλοντος, Δρ. Μαρία Παναγιώτου, που ανέφεραν ότι η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος επικεντρώνεται στη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα πλαστικά. Επισημάνθηκε ότι η πλαστική ρύπανση αντιμετωπίζεται με στοχευμένες δράσεις μείωσης των πλαστικών μιας χρήσης και την εγκαθίδρυση και λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων χωριστής συλλογής και διαλογής στην πηγή των αποβλήτων. Σημειώθηκε, ότι το κράτος προωθεί αριθμό συγχρηματοδοτούμενων έργων από ευρωπαϊκά ταμεία (Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πρόγραμμα LIFE, ΕΟΧ Νορβηγίας) με σκοπό τη χωριστή συλλογή και τη διαλογή στην πηγή, με εκτιμώμενο κόστος €82εκ. και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2029.
Ακολούθως, η κα Αθηνά Παπαναστασίου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, παρουσίασε την Παγκόσμια Νομική Συνθήκη για την πλαστική ρύπανση που αναμένεται μέχρι 2024, ανέπτυξε τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων στην πρόληψη και την επίλυση της κρίσης της πλαστικής ρύπανσης και ανάλυσε το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028, το Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2022-2028, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας 2021-2027.
Τέλος, η κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του Έργου «Χωριστή συλλογή και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά», που αφορούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με τη σωστή διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων καθώς και στην εισαγωγή καλών πρακτικών για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων μέσω της συλλογής τους από τα νοικοκυριά. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), κ. Παναγιώτης Μούντουκος, περιέγραψε τον πλάνο επισκεψιμότητας των τεσσάρων ρυμουλκούμενων Κινητών Μονάδων, οι οποίες θα καλύψουν γεωγραφικά όλη την Κύπρο, με διαδρομές σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες για ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών από εξειδικευμένο προσωπικό.
Βρείτε τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης πιο κάτω:
 

Related Posts