Παρουσίαση των δράσεων και της μέχρι σήμερα προόδου του έργου “Διαχείριση Επικινδύνων Οικιακών Αποβλήτων”

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λευκωσία, στις 29 Μαρτίου 2023, εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων και της μέχρι σήμερα προόδου των έργων του Προγράμματος “Local Development and Poverty Reduction”, που συγχρηματοδοτείται κάτω από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς ΕΟΧ/Νορβηγίας και την Κυπριακή Δημοκρατία. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι Δικαιούχοι των Έργων, εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, ως Διαχειριστής του Προγράμματος και Εθνικό Σημείο Επαφής των Χορηγιών, εκπρόσωποι άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών που έχουν ρόλο στην διαχείριση των χορηγιών ΕΟΧ/Νορβηγίας, καθώς και η εκπρόσωπος του Γραφείου Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ/Νορβηγίας στις Βρυξέλλες, κα Lina Marcinkute.

Δείτε τη δημοσίευση εδώ.

Related Posts