ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Working together for a green Europe

Οι επιχορηγήσεις των Νορβηγικών Ταμείων και οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Νορβηγίας προς μια πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη.

Μέσω των επιχορηγήσεων της Νορβηγίας και των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ, η Νορβηγία συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τις δικαιούχους χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης και της Βαλτικής. Η Νορβηγία συνεργάζεται στενά με την ΕΕ μέσω της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Μαζί με τους άλλους χορηγούς, η Νορβηγία παρείχε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω διαδοχικών προγραμμάτων επιχορήγησης μεταξύ 1994 και 2014.

Οι επιχορηγήσεις της Νορβηγίας χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τη Νορβηγία και διατίθενται στις χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ μετά το 2003. Για την περίοδο 2014-2021, οι επιχορηγήσεις της Νορβηγίας ανέρχονται σε 1,25 δισ. ευρώ. Οι προτεραιότητες αυτής της περιόδου είναι:

  • Καινοτομία, Έρευνα, Εκπαίδευση, Ανταγωνιστικότητα και Αξιοπρεπής Εργασία
  • Κοινωνική Ένταξη, Απασχόληση Νέων και Μείωση της Φτώχειας
  • Περιβάλλον, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή και οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  • Πολιτισμός, Κοινωνία των Πολιτών, Ορθή Διακυβέρνηση και Θεμελιώδη Δικαιώματα
  • Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Περισσότερες πληροφορίες:
www.eeagrants.org www.norwaygrants.org