ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το έργο “Διαχείριση επικινδύνων οικιακών αποβλήτων” στοχεύει στη χωριστή συλλογή και εκτροπή επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων για κατάλληλη επεξεργασία.

Όραμα του έργου είναι η δημιουργία μια νέας κουλτούρας μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την “ιεραρχία των αποβλήτων”, την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρουσίαση των δράσεων και της μέχρι σήμερα προόδου του έργου “Διαχείριση Επικινδύνων Οικιακών Αποβλήτων”

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λευκωσία, στις 29 Μαρτίου 2023, εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων...
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ -Ο περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2023 (Κ.Δ.Π 80/2023)

Στις 24 Μαρτίου 2023 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων...
Περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων γιορτάζεται για πρώτη φορά στις 30 Μαρτίου 2023 και διοργανώνεται...
Περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ