ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το έργο “Διαχείριση επικινδύνων οικιακών αποβλήτων” στοχεύει στη χωριστή συλλογή και εκτροπή επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων για κατάλληλη επεξεργασία.

Όραμα του έργου είναι η δημιουργία μια νέας κουλτούρας μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την “ιεραρχία των αποβλήτων”, την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εκδήλωση για το κλείσιμο και την παρουσίαση αποτελεσμάτων του Έργου Χωριστή συλλογή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά.

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2024, στην Αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθε» του Ολυμπιακού Μεγάρου, εκδήλωση για...
Περισσότερα

Επίσκεψη της κινητής μονάδας στο Λύκειο Λατσιών!

Από τη σημερινή επίσκεψη της Κινητής Μονάδας στο Λύκειο Λατσιών.
Περισσότερα

Επίσκεψη της κινητής μονάδας στον Άγιο Δομέτιο!

Από τη σημερινή στην παρουσία του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας, των Δημοτικών Συμβούλων...
Περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ