Εκδήλωση του Δήμου Λάρνακας και του Τμήματος Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2023.

Ο Δήμος Λάρνακας και το Τμήμα Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2023, διοργανώσαν εκδήλωση την Παρασκευή 24/11/2023 στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης, στην Λεωφόρο Τάσου Μητσόπουλου.

Η εκδήλωση έγινε με την ευκαιρία της επίσκεψης της κινητής μονάδας επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων στον Δήμο Λάρνακας την περίοδο 20-24 Νοεμβρίου 2023.

Στη φωτογραφία φαίνονται μαθητές της Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους κατά την επίσκεψή τους στη μονάδα, όπου ενημερώθηκαν για τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα.

Related Posts