Δημοσιογραφική διάσκεψη για το Έργο «Χωριστή συλλογή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά» – 13/10/2023

Στις 13 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη για την έναρξη της Δράσης 3 «Επισκέψεις στις τοπικές αρχές για εκτροπή των επικινδύνων οικιακών απόβλητων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις» του Έργου «Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων από νοικοκυριά» στον Δήμο Λευκωσίας. Στη διάσκεψη παρέστησαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,  ο Δήμαρχος Λευκωσίας, ο Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρίας Λευκωσίας, ο Γενικός Διευθυντής της Green Dot, Πρόεδρος ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ, εκπρόσωποι της WEEE Cyprus, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, του Τμήματος Περιβάλλοντος, και άλλοι υπηρεσιακοί.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Πέτρος Ξενοφώντος, κατά τον χαιρετισμό του σημείωσε ότι η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά αποτελεί μια από τις προκλήσεις του κράτους, δεδομένου της υποχρεωτικής χωριστής συλλογής τους έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Τόνισε ότι, το εν λόγω Έργο της χωριστής συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων παραγόμενα από τα νοικοκυριά περιλαμβάνεται στα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028 και θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για χωριστή συλλογή. Παράλληλα, το Έργο στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και αναμένεται να ενισχύσει τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης επικινδύνων οικιακών αποβλήτων από τα Συστήματα Συλλογικής Διαχείρισης, τις αδειοδοτημένες εταιρίες και το Δίκτυο 23 Πράσινων Σημείων. Επεσήμανε ότι η άριστη συνεργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Αναπτυξιακής Εταιρίας Λευκωσίας με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καταλυτική ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη επισκεψιμότητα των κινητών μονάδων σε Δήμους και Κοινότητες, η αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού, η εισαγωγή καλών πρακτικών για τη διαχείριση των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, καθώς και η αφύπνιση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη αλλαγής του τρόπου διαχείρισης των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων.

Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη απεύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λευκωσίας, κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, κατά την οποία τόνισε τη σημαντικότητα του Έργου, το οποίο θα συνεισφέρει στις δράσεις του Δήμου Λευκωσίας για τη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων.

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Νορβηγίας κατά 500.000 Ευρώ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρία Λευκωσίας, από τον Φεβρουάριο του 2021 μέχρι τον Απρίλιο του 2024. Οι τέσσερις ρυμουλκούμενες κινητές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιήσουν 250 επισκέψεις σε Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου, στη βάση ενός προγράμματος, για την ενημέρωση και συλλογή επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων. Το πλάνο επισκέψεων, συνολικής διάρκειας έξι μηνών από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι τον Μάρτιο του 2024, αναθεωρείται ανά 15 ημέρες και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Έργου (https://epikindynaapovlita.com/) και του Τμήματος Περιβάλλοντος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Έργου.

Κατά τις επισκέψεις το κοινό θα είναι σε θέση να αφήσει τα επικίνδυνα απόβλητά του στην κινητή μονάδα στους διάφορους κάδους που διαμορφώθηκαν εσωτερικά. Συγκεκριμένα, στις μονάδες θα συλλέγονται απόβλητα όπως μπαταρίες, μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, εντομοκτόνα, φάρμακα, προϊόντα καθαρισμού, μελάνια και τόνερς εκτυπωτών, λάκες, μπογιές, διαλύτες, βερνίκια, λιπαντικά. Η μονάδα θα παραμένει στο ίδιο σημείο για 2-3 ημέρες και στη συνέχεια θα μετακινείται σε άλλη τοποθεσία. Τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα συλλέγονται και μεταφέρονται στις αδειοδοτημένες μονάδες συλλογικών συστημάτων.

Στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού για το Έργο η εκστρατεία ενημέρωσης ξεκίνησε και στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης του κοινού των Δήμων και Κοινοτήτων που επισκέπτονται οι εν λόγω κινητές μονάδες, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις θα γίνουν σε όλες τις Επαρχίες.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
13 Οκτωβρίου 2023

Related Posts